Vi skapar holistika mediestragier som bidrar till en framgångsrik digital närvaro

Varför oss


Digital Strategi

Baps expertis utvecklar genomtänkta digitala strategier och skapar grogrunden för en lyckad digital närvaro – Allt ifrån varumärkespositionering och preferens till prospektering och försäljningsmål.

Fullservice

Fördelen med bap digital – Inga silos. Kund tilldelas en projektledare som arbetar med ett öppet och synkat team av olika spetskompetenser som skapar holistiska och optimala rekommendationer utefter önskade digitala kampanjmål.

Data-driven

Via datadrivna köp identifierar vi konsumtionsmönster som matchar era produkter/tjänster. Baps performance köp och optimeringar baseras på verklig statisik, analys och data. Här arbetar vi med AI-algoritmer och löpande a/b-tester för att nå de önskade målgrupperna.

Våra tjänster

Digital strategi

Vår strategi syftar till att investera i emotionell varumärkesbyggande som kvarstår. Strategierna och försäljningsmål utvärderas fortlöpande genom både långsiktiga- och kortsiktiga KPI:er för att bibehålla ständig utveckling och standard.

Analys & Insikt

Här sitter vårt team utav data-drivna specialister och ser till att våra mediespecialister har de bästa förutsättningarna. Det kan vara målgruppsanalys, a/b-tester och sätta upp nödvändiga tracking på hemsidan.

Sociala medier

Den största räckvidskanalen idag, 83% av alla svenskar använder någon av de största social media plattformarna. Vi arbetar med bl.a. Facebook, instagram, snapchat och tiktok samt influencers m.m

Display/Online video

Via programmatiska köp syns vi på många av Sveriges största och mest välkända webbplatser. Här identifierar vi rätt målgrupp baserat på användardata, sökhistorik och intressen.

Kontent

Vi bygger användarvänliga hemsidor och laddningssidor, producerar attraktiva annonskreativ samt utvecklar dynamiska annonser. Våra digitala kreatörer och mediespecialister arbetar synkat och ser till att det finns en röd tråd genom hela kampanjen.

Bemmaning

Vi tar uppdrag på bestämd tid där det finns behov av digital expertis och digital transformation. Vi erbjuder dessutom möjligheten att kompetensbilda företagsanställda i digitala medier.

Sökannonsering

Sökannonsering är slutstadiet av konsumentens köpresa och visar intentioner på köp eller handling. Det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad på nya trender och sökbeteenden för att säkerställa synlighet och relevans på sökord.

SEO

Genom SEO (search engine optimazation) säkerställer vi att en organisk synlighet på relevanta sökord och sidor alltid finns. Våra specialister utför en sökordsanalys och utvecklar sedan nytt innehåll för att skapa synligheten med hög relevans och sökträffbarhet.


Arbetsprocess

Strategi och planering

Kampanjstart

Löpande optimering

Analys och resultat

Om oss

Våra grundare och medarbetare har lång erfarenhet av både globala- och nationella mediebyråer. Lärdomar som samlats under många år i branschen har gett upphov till baps grundidéer – lokal kännedom, hög närvaro och agilt arbetssätt.

Bap erbjuder en helhetslösning och ett smidigare arbetssätt – vi arbetar utefter konceptet ”one point of contact” där byrån tillhandahåller all service och kontakt som krävs för att få optimala och lyckade kampanjer på alla tänkbara fronter inom digitala medier.

Vi agerar ert teams förlängda arm inom den digitala mediesfären och arbetar mot en gemensam vision och mål. Vi är en personlig byrå som arbetar med digital närvaro – bap är er lokala byrå oavsett vart i Sverige ni befinner er.

Referenser

Kontakta oss

© Bapdigital.se - 2022